Planując postawienie domu mobilnego, odpowiednie przygotowanie terenu jest kluczowym etapem, który wpłynie na stabilność, wygodę i bezpieczeństwo Twojego nowego miejsca zamieszkania. Oto kilka kroków, które warto podjąć przed umieszczeniem domu mobilnego na działce:

1. Wybór odpowiedniej działki:

Zacznij od wyboru odpowiedniej działki, która spełnia Twoje potrzeby i wymagania. Upewnij się, że teren jest odpowiedniej wielkości, dostępny dla pojazdów, a także spełnia lokalne przepisy i regulacje dotyczące stawiania domów mobilnych.

2. Przygotowanie działki:

Na wstępie należy wybrać odpowiednią części działki na którym stanąć ma dom mobilny. Następnie  usuń wszelkie przeszkody, takie jak kamienie, gałęzie czy chwasty z powierzchni terenu oraz  wyrównaj powierzchnię, tak aby uniknąć nierówności, które mogą wpłynąć na stabilność struktury.

3. Sprawdzenie jakości gruntu oraz przygotowanie podłoża:

Sprawdź jakość i nośność gruntu, na którym planujesz postawić dom. Warto skonsultować się z geodetą lub specjalistą od budownictwa w celu wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu osadzenia domu mobilnego. W przypadku gruntów utrudniających posadowienie należy zadbać o jego utwardzenie. W tym celu należy zebrać górną warstwę gruntu, na głębokość ok 25-30 cm. Powstały w ten sposób wykop należy uzupełnić warstwą pasku o grubości do 7cm. Na powstałej w ten sposób warstwie należy umieścić geowłókninę którą przykrywany warstwą piasku. Kolejne warstwy składają się z kruszywa o coraz mniejszej frakcji ziaren. Ważne aby kolejne wysypywane warstwy nie były grubsze niż 7cm, oraz należy zadbać o ich odpowiednie zagęszczenie, najlepiej sprawdzi się w tej roli zagęszczarka płytowa. Tak przygotowane podłoże jest gotowe do dalszych prac fundamentowych.

W przypadku terenów trudnych dla których przygotowanie podłoża pod fundament byłby nieopłacalne ekonomicznie, zalecamy aby wykonać fundamenty palowe, które pozwolą na bezpiecznym posadowieniu domu w najtrudniejszych warunkach gruntowych.

4. Podłączenia infrastrukturalne:

Upewnij się, że na działce są dostępne niezbędne podłączenia infrastrukturalne, takie jak woda, kanalizacja i prąd. Jeśli takie podłączenia nie istnieją, będziesz musiał zaplanować ich wykonanie lub zorganizować alternatywne/niezależne źródła dostaw.

5. Montaż domu mobilnego:

Gdy teren oraz miejsce posadowienia jest odpowiednio przygotowane, przystąp do montażu domu mobilnego zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że dom jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony przed ruchem lub przemieszczaniem.

6. Ostateczne dostosowania:

Po umieszczeniu domu mobilnego, dokonaj ostatecznych dostosowań i wykończeń na zewnątrz, aby zapewnić komfortowe i funkcjonalne miejsce do zamieszkania.

Wyślij zapytanie